Sbor dobrovolných hasičů Desná u Litomyšle

Sbor dobrovolných hasičů
v Desné
Desná 115
570 01 Litomyšl

sdh.desna@seznam.cz

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Desné byl založen v roce 1937 a patří mezi nejmladší sbory v okolí. V roce 1940 byla postavena nová hasičská zbrojnice a hned v roce následujícím byla zakoupena první stříkačka od firmy Stratílek. Nejprve nám jako výjezdové vozidlo sloužila Erena, později bylo zakoupeno již starší vozidlo Robur, které ji nahradilo.

Sportovní tradice se u nás zrodila již kolem roku 1957, kdy zde byl založen kroužek mladých hasičů. Pod vedením svého učitele tyto děti vyhrály župní přebor v hasičské dovednosti v Pardubicích. V této době též zakládají své družstvo ženy.

Velký třesk zaznamenal sport v řadách dobrovolných hasičů v roce 1980, kdy se opět podařilo sestavit družstvo žen, které se pravidelně účastnilo soutěží se stříkačkou PS8. Největší úspěch žen je prozatím 2. místo v krajské soutěži PS. V tomto rozpuku PS v Desné nebyl problém sestavit až čtyři družstva dětí a dvě družstva dorostenců či dorostenek, která vládla hře Plamen na okrese Svitavy a v kraji Východočeském. Muži v tomto období disponovali dvěma vyrovnanými manšafty a po dobu dlouhých deseti let neměli konkurenci, o čemž svědčí i vynikající výsledky, kterých pravidelně dosahovali.

To je asi v kostce vše o historii a činnosti našeho sboru, přece jenom minulost je minulost a my žijeme v současnosti a pro budoucnost.

vstoupit

15. srpna 2020

 I letos si Vás dovolujeme pozvat na soutěž O pohár obce Desná, která se bude konat 15....

12. června 2020

Rada okresní ligy Svitavska se rozhodla letošní ročník požárních útoků...

2. června 2020

 Z důvodu malého zájmu je letošní vícedenní pobyt v Borovnici...

25. ledna 2020

 ...

10. ledna 2020

Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz