Pohárová soutěž

Sbor dobrovolných hasičů v Desné ve spolupráci s obecním úřadem si Vás dovolují pozvat na devatenáctý ročník soutěže

„O pohár obce Desná“

v požárním útoku

v sobotu 19.8. 2023 od 10:00 hod ve sport. areálu obce Desná.

 

!!! POZOR !!! Opět se bude soutěžit paralelně ze dvou základen! Soutěž začne kategorií mužů na základně č.1, ke které se později na základně č.2 připojí kategorie žen a poté i kategorie veteránů.

 

Časový plán:

9:00 – 9:30 prezence, uzavření startovní listiny

9:45 porada zástupců OLS, nástup

10:00 zahájení soutěže kategorií mužů na základně č.1

cca 10:30 zahájení soutěže kat. žen, poté navazuje kat. veteránů na základně č.2

13:00 – 13:30 předpokládaný čas vyhlášení výsledků

13:30 – 14:00 předpokládaný čas zahájení Desenského duelu

 

Startovné: 200,-Kč za družstvo

Přihlášky: Startovní pořadí do závodu okresní ligy je možné rezervovat do 18.8. 2023 v události „O pohár obce Desná“ na FB SDH Desná.

Vzhledem k paralelnímu běhu kategorie mužů, žen a veteránů doporučujeme týmům pečlivě zvážit požadované pořadí s přihlédnutím k možným zápůjčkám běžců a dostatku času na přípravu hadic. Pro plynulý průběh soutěže si pořadatel vyhrazuje právo na drobné úpravy pořadí. Předpokládané startovní pořadí bude zveřejněno na FB.

 

Pro účastníky i diváky bude připraveno bohaté občerstvení včetně vyhlášených grilovaných selat Pepy Flídra!!!

 

Na setkání se těší pořadatelé...

 

Propozice a přihláška

DESENSKÝ DUEL

 

Po vyhlášení výsledků soutěže okresní ligy naváže nevšední vyřazovací závod v PÚ s paralelním startem zúčastnit se může prvních 16 přihlášených týmů mužů a 8 prvních přihlášených týmů žen.

 

 

Časový plán:

cca 13:30 - 14:00 start prvního duelu

Pravidla:

obě kategorie na 2B, B plošné měření – min 100mm, C plošné měření - min 65mm. V případě účasti více týmů z jednoho SDH musí mít každý tým svoje vybavení.

 

Vítěz každého duelu postupuje pavoukem do dalšího kola až bude pouze jeden vítěz a ten bere vše! 

V kategorii mužů 3200Kč!

V kategorii žen 1600Kč!

 

Startovné: 200,-Kč za družstvo

Přihlášky: Možno rezervovat do 18.8 2023 v události „Desenský duel“ na FB SDH Desná a přihlášení potvrdit zaplacením startovného u prezence.

 

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu